ماه‌نامه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حوزه، امروز قرار است که در بین پایگاه‌ها و ائمه جماعات مساجد این حوزه توزیع شود.
در این ماه‌نامه معضل و ایراد امر به معروف در پایگاه‌ها بررسی می‌شود، چند مطلب هم در مورد نحوه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، و مسایل پیرامون آن طرح شده است.
ان شاء الله که به درد بخور باشه.
دریافت ماه‌نامه