اگر نام‌شان زینب نیست مرام‌شان زینبی است؛ اگر شیرزن کربلا نیستند چه‌کسی منکر آن است که این‌ها شیرزنان اسلام امروزند. اگر زینب فرزندانش را راهی کرد و در شهادت‌شان هم جلو نیامد؛ این‌ها هم راهی کردند و در شهادت‌شان گریه نکردند تا دشمن دون را شاد نکند و دوستان را ناراحت.
چه کسی می‌تواند بگوید که عاشورا، فقط یک روز بود و کربلا تنها یک قطعه زمین
می‌بینید که تکرار شده‌است عاشورا نه تنها در قالب یک روز، بل‌که به اندازه‌ی یک عمر و کربلا تنها 36 کیلومتر است و در عراق، حال که تنها گوشه‌ای از عاشورای امروزی در زمینی 45 کیلومتری است. دشمن‌شان فقط مسلمانان کافر نیستند بل‌که کافرانی هستند در پی از بین بردن مسلمانان. ولی مشی‌شان همان است. خط‌شان همان است.
روسری می‌کشند، در نمازت تو را می‌زنند، و به کودک رحم نمی‌کنند. عباس(علیه‌السلام) و حسین(علیه السلام) را نمی‌توانند بزنند؛ علی‌اصغر(علیه‌السلام) و رقیه بانو را می‌زنند.
و به راستی هر روزی عاشورا و هر زمینی کرب‌و‌بلا ست.