امام خامنه ای حفظه الله :  

حرف بزنید، بگویید؛

یک‏ کلمه بیشتر هم نمی‏خواهد؛ 

لازم نیست یک سخنرانی بکنید.

کسی که می‏بینید خلافی را مرتکب می‏شود . . . 

بگویید این کار شما خلاف است، نکنید؛ 

لازم هم نیست که با خشم همراه باشد. 

شما بگویید، دیگران هم بگویند

گناه در جامعه خواهد خشکید.  

1370/08/15


بازنشر از: محیا