لینک دانلود...
بسیج افتخار دارد که پیرو مکتب عاشوراست./حضرت امام خامنه‌ای


لینک دانلود (A4 300dpi)

هفته بسیج بر همه‌ی بسیجیان گرامی باد.