یک بار آقا همه‌ی اهل خانه را صدا کردند و گفتند؛ «من بنا داشتم یک دفعه که همه با هم جمع هستید چیزی برای شما بگویم.»

گفتند؛«شما می‌دانید غیبت چقدر حرام است؟»

گفتیم:بله.

بعد گفتند:«شما می‌دانید فعل نامشروع و عمل خلاف عفت (زنا) چقدر حرام است؟»

گفتیم:بله

فرمودند: «غیبت بیشتر»
برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ج1،ص58

پوستر سایز اصلی (A4 300dpi)