امروز شنیدم معاونت محترم فرهنگی ............ برای اجرای برنامه‌‌ای سی شبه در یکی از پارک‌های تهران پنج میلیارد تومان هزینه کرده.

-فصل نیایش: راستش را بخواهید تا به حال فکر می‌کردم برنامه‌های نیایشی مجالسی مثل مجلس شیخ حسین و حاج منصور و این‌هاست ولی امسال فهمیدیم که با شنیدن آهنگ‌هایی که تا حال فکر می‌کردم فقط در عروسی و پارتی می‌گذارند و در کنار آن‌هم کمی شماره گرفتن و شماره دادن و قرار گذاشتن و چشم‌چرانی می‌توان به خدا رسید. (با تشکر از ارگان مربوطه که باعث دید و بازدید بیش‌تر نوگلان شکفته شد.

بله این‌گونه می‌توان به‌راحتی به جای این مجالس به‌درد‌نخور ضدنیایشی که هر سال در مسجد ارگ و حسینیه همدانی‌ها و ... برگزار می‌شود می‌توان مردم را سمت برنامه‌های متنوع نیایشی و کاملا فرهنگی و آن‌هم فرهنگ مطابق دین و سبقه‌ی مردم آن‌جا سوق داد.

باشد تا سال‌ بعد و سال‌های بعدی شاهد برگزاری برنامه‌های کاملا فرهنگی و نیایشی از جمله رقص کنار دریاچه، بزن و بکوب کنار آب‌نمای دوم در حالی‌که دی‌جی بالای آب‌نما ایستاده و امثالهم باشیم.

پ.ن: دیروز فرمانده پایگاه آمده بود برای کار فرهنگی سه میلیون تومان از فرمانده حوزه کمک مالی بگیرد جهت انجام کار فرهنگی؛ حاجی با سخاوت مندی یک میلیون تومان کمک کرد. با پنج میلیارد چند برنامه فرهنگی توسط پایگاه‌های بسیج می‌شود گرفت؟ کار چند پایگاه در یک سال صورت می‌گیرد؟

کاملا بی‌ربط: مارابه‌جبرهم‌که‌شده‌سربه‌راه‌کن   خیری ندیده‌ایم از این اختیار‌ها